Polisen har inga misstankar om att någon gjort sig skyldig till något brott i samband med händelsen.

- Det här är en mycket tragisk olyckshändelse, säger Michael Lindquist, vakthavande befäl hos Gotlandspolisen.


Såg inte pojken
Enligt polisen var det bara traktorföraren och 4-åringen som befann sig på olycksplatsen när olyckan inträffade, omkring klockan halv två på söndagseftermiddagen.

Föraren körde med traktorn på gårdsplanen och av någon anledning har 4-åringen varit i närheten av traktorn utan att föraren sett honom. Pojken hamnade under traktorn.


Ensamma på gården
Det var föraren som hittade pojken och larmade efter hjälp.

- Så vitt vi vet var det ingen mer på plats vid olyckstillfället och vi har inga uppgifter om att någon sett vad som hänt, säger Michael Lindquist.


Chockades svårt
Traktorföraren chockades svårt.

Anhöriga till den avlidna pojken har underrättats.

Vad som orsakat olyckan är inte känt. Traktorn har tagits i beslag och polisen kommer att göra en teknisk undersökning av fordonet för att kontrollera att det fungerar som det ska.

- Som vi ser det just nu finns det inget som tyder på att det varit någon brottslig oaktsamhet i samband med olyckan. Men det är rutin i samband med sådana här olyckor att göra en utredning för att klarlägga vad som hänt, säger Michael Lindquist.


Teknisk undersökning
Fordonet gås igenom och man kontrollerar att bromsar, varningsutrusning och annat fungerar som det ska. Förhör med anhöriga och inblandade kommer också att hållas.

- Det är viktigt att få en så fullständig bild som möjligt av vad som hänt, säger Michael Lindquist.


Krisgrupp
Polis och räddningstjänst från Burgsvik och Hemse samt befäl från Visby larmades till olycksplatsen. Senare engagerades också POSOM, som är regionens särskilda krisgrupp. Deras uppgift är att stödja och hjälpa alla inblandade.

- Vi känner stort medlidande med de anhöriga och våra tankar finns där i vårt fortsatta utredningsarbete av detta tragiska som skett, säger Michael Lindquist.


Krisbearbetning
Även polis och räddningstjänstens personal som var på olycksplatsen, får hjälp med att bearbeta det som hänt.

- En sådan här händelse berör vår personal oerhört starkt, som de behöver hjälp att bearbeta.