Skulptören Hanna Stahle i Kräklingbo är en av tio nya konstkonsulter på Statens konstråd.

I uppdraget ingår att köpa in och placera samtidskonst i lokaler med statlig verksamhet i Sverige.

- Med ett ben på Gotland och ett i Göteborg kommer jag företrädesvis att hålla i bevakningen av konstscenen på Gotland och i Västra Götaland, berättar hon.

Artikelbild

| Hanna Stahle. En av Konstrådets tio nya konstkonsulter. Foto: Rolf Jönsson

Tingsrätten i Vänersborg och Institutet för språk och folkminnen i Uppsala hör till hennes första uppdrag som konstkonsult.

- Nytt för oss konstkonsulter är att när vi köper in konst ska det vara till ett specifikt ändamål, det ska finnas en tanke bakom och passa in på platsen, förklarar hon.

Statens konstråd har två olika typer av konsulter. Den ena sysslar med fast konst och byggnadsanknutna projekt. Den andra har hand om flyttbar konst och konst som inte är skapad för en viss byggnad.

Hanna Stahle ingår i gruppen som köper in konst till en viss lokal och kompletterar eller hänger om konst som finns i statens samling.

Artikelbild

| Konstkonsult och konstnär. Hanna Stahle, skulptör med en fot på Gotland och en i Göteborg, ska för Konstrådets räkning köpa in och placera konst i svenska byggnader med statlig verksamhet.Foto: Rolf Jönsson

- Statens konstråd har ett stort förråd av äldre konst som det ska bli spännande att jobba med. Det ska också bli roligt att gå in i rum på en myndighet och möblera om, säger hon.

Hon noterar sin gotlandsanknytning som en utmaning. Att köpa in konst innebär att hålla koll på aktiva konstnärer i hela landet.

- Vi har tydliga jävregler som är viktiga att hålla på. Jämfört med befolkningen på den övriga landsbygden i landet har ön fler konstnärer.

Hanna Stahle är född i Göteborg 1964 och utbildad vid Konstfacks skulpturlinje och på konstskolan Idun Lovén i Stockholm. 1990 flyttade hon till Gotland och är nu bosatt och verksam vid Kräklings i Kräklingbo.

Bland hennes egna offentliga verk står "Glömskans bänk" i Visby med Stora torget som scen. Den stora stenen i röd granit pryder torgets sydvästra hörn på trottoaren längs med S:ta Katarinas ruin.

På stenen har hon arbetat fram tre mindre skulpturer. Ett äpple, en penningpung och en nyckelknippa i brons är hennes konstnärliga blinkning mot torghandel, medeltid och länk till nutid.

Vid sidan av att vara konstkonsult hinner hon med eget skapande. Just nu sysslar hon med två skissuppdrag för en busshållplats i Nacka och en skola i Göteborg.