Den största gotländska fastighetsaffären hittills är i hamn. Det har spekulationer om utländska köpare men det blev grannarna som köpte in sig i Stafva.

- Visst känns det vemodigt och det har varit en jobbig tid. Men livet är ju förändring och det är viktigt att ha kul. Nu känns det spännande och bra, säger Patrik von Corswant.

Alla fem kontrakt är skrivna och den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 88 miljoner.

Artikelbild

| Vi spelar på det berömda jordbrukslotteriet, säger Anders Svensson, Norrbys i Follingbo. Tillsammans med Stefan Svensson på Rodendals gård i Follingbo förstärker bröderna sitt lantbruksföretag med cirka 85 hektar åker från Stafva. Foto: Tobias Wallström

- Det cashar in de pengar som behövs för att lätta trycket på skulden. Familjen von Corswant kan därmed fortsätta utveckla sina verksamheter, summerar mäklare Dag Magnusson, Skånegårdar AB.


100 hektar
Med undantag av köttdjursstallarna behåller familjen von Corswant också cirka 100 hektar åker, bete och lite skog.

- Mjölkproduktionen med 80 mjölkkor samt ungdjur ligger kvar hos oss och vi fortsätter med ostproduktionen. Förutom kreatursstallen behåller vi alla byggnader, 100 hektar mark och vindkraftverket. Det kvarvarande värdet är 35-40 miljoner kronor, förklarar Patrik von Corswant.


Köptes 2002
Han påpekar att Stafva gårdsmiljö och produktion inte påverkas av försäljningen. De delar som nu säljs ifrån är ungefär de som köptes till 2002.