Vid tretiden natten till söndag lossade kemikalietankfartyget Gotland Sofia pumpar till ett annat fartyg, en rutinmässig så kallad ship-to-ship operation som är vanligt förekommande bland fartyg i Gotland Sofias storlek. Fartygen låg sju mil utanför hamnstaden Cotonou i Benin. Under pågående överlämning såg besättningen hur pirater tog sig in på det andra fartyget.


Befälhavaren skärrad
- Befälhavaren ringde sent på natten och var skärrad. Han berättade att pirater hade tagit sig ombord, först på fartyget bredvid och sedan även på Gotland Sofia, säger Jonas Engström.

När besättningen larmat tog de sig in i fartygets skyddsrum. Där fick de sitta i fem timmar i väntan på hjälp innan den beninska flottan kom till undsättning och jagade iväg piraterna.

- Vi har haft löpande kontakt under de här dagarna. Svenskarna var lugnare dagen efter när de var i säkerhet. De är skakade men oskadda och allt har gått väldigt bra med tanke på omständigheterna, säger Jonas Engström, som av hänsyn till besättningen och besättningens anhöriga inte vill namnge befälhavaren.


Övat för kapningar
Efter attacken blev fartyget eskorterat till Cotonou där militärens säkerhetsstyrkor genomsökte fartyget och tog hand om besättningen. Besättningen bestod, förutom fyra svenskar, också av 18 filippiner samt en ukrainare. De ska nu få lämna uppgifter om vad som hände vid attacken innan Wisby Ship Managements egen utredning tar vid.

- Vi har övat för en sådan här situation så många gånger och det är vid sådana här tillfällen man verkligen märker att övningarna gör skillnad, säger Jonas Engström.

Blir det aktuellt med beväpnade vakter på era fartyg nu?

- Det är väldigt utsatta farvatten. Så sent som för en vecka sedan blev ett italienskt fartyg kapat i samma vatten. Den civila besättningen är väldigt utlämnad. Det är möjligt att beväpnade vakter medför en upptrappning av våldet, men vi har få återstående medel kvar att ta till. Diskussionen är väldigt aktuell.

Så ni har det i åtanke?

- Definitivt. Nu får utredningen visa om säkerheten behöver förstärkas.