Anorexi/Bulimi-kontakt är en rikstäckande ideell förening med 18 lokalavdelningar i landet. En förhållandevis okänd förening som arbetar förebyggande med stöd och information till personer med ätstörningar och deras anhöriga.

Maja Engström är 26 år och arbetar som kontaktperson med att svara på frågor, informera och finnas till hands för de som söker hjälp.


"Stor risk för verksamheten"
Precis som de allra flesta inom föreningen har hon egna erfarenheter av ätstörningar, något som började under uppväxten på Gotland. Nu är regionens lokalavdelning hotad av nedläggning eftersom det saknas volontärer.

- Det är en stor risk att vår verksamhet helt försvinner från Gotland. Ofta är det vi som hjälper till i de många fall när drabbade inte kan få vård. Till exempel när de inte når upp till diagnoskriterierna för anorexi och bulimi och hamnar mellan stolarna, säger Maja Engström.


Komplement
Föreningen Anorexi/Bulimi-kontakt på Gotland erbjuder i dagsläget mentorer för sjuka och anhöriga samt anhöriggrupper för närstående, frågor kan även besvaras via mejl och telefon.

Maja Engström upplever att man fungerar som ett komplement till sjukvården.

Många som kontaktar henne är drabbade över 20 års ålder.

- Jag tror att det beror på att skyddsnätet upphör efter 20 års ålder. Det finns inga kuratorer eller sjuksköterskor runtomkring en på samma sätt som när man är barn, säger hon.


Hoppas på nya
Christine Senter, enhetschef för öppenvården på psykiatriska vuxenkliniken bekräftar den bilden.

- Man blir lite mer utsatt som vuxen. Omgivningen har inte samma ansvar och möjlighet att ingripa då. Därför kan det vara bra att det finns komplement till sjukvården som erbjuder någon att prata med som har egna erfarenheter, säger hon.

På socialnämnden ser man positivt på föreningen och hoppas att det dyker upp volontärer innan hösten.

- Ju fler som är verksamma och som kan erbjuda stöd, desto bättre. Det är bra om det finns något ytterligare stöd utanför den skattefinansierade sjukvården. Det är verkligen synd om den skulle behöva läggas ner, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.