Maskarna har hittats i färska torskfiléer. Får man i sig torskmask kan den orsaka kräkningar, diarréer och kraftiga magsmärtor. I svåra fall kan den äta sig igenom magsäcken och hamna på andra ställen i kroppen på den drabbade.

Rolf Gydemo, länsfiskekonsulent på Gotland, menar att problemet troligen kommer att bli vanligare.

- Vi har en sälstam i Östersjön som växer med ungefär 10 procent per år. Om man ska upp till en sälstam i Östersjön på 100 000 individer som Helcom har sagt, så kommer vi att få se en ännu större ökning av torskmask (Helcom är Helsingfors-kommissionen, som lagt fram en strategisk plan för att rädda Östersjön, red. anm.).

Maskarna dör om man fryser torsken före tillagning.

- Har man färska torskfiléer bör man se till att hetta upp dem ordentligt, säger Rolf Gydemo.

Sven-Gunnar Lunnerud, sälforskare på kustlaboratoriet vid SLU, blev själv serverad en tallrik torsk som visade sig innehålla torskmask. Efter denna incident började han forska kring fenomenet och gick igenom 2 000 Östersjötorskar.

Hans studie visar att torskmasken är vanligast runt Skånes sydspets, utanför Blekinge och runt Öland, men finns också på västkusten. Nu breder den ut sig alltmer i Östersjön.