Enligt företaget Agenda PR har detta ökat kostnaderna med 100 procent.

- Det gör att de med mycket pengar får bättre tillgång till politiker och media, säger Tobias Smedberg på Agenda PR.

Almedalsveckan har vuxit under ett antal år och i dag är den större än någonsin. En förklaring till det finns i PR-branschen.

- De går ut och håller möten där de säger: Åk till Almedalen, säger Tobias Smedberg.


Hyr ut i andra hand
Branschkollegen berättar att många företag samtidigt hyr lokaler i Visby, lokaler som de sedan hyr ut i andra hand. Resultatet blir att kostnaderna för att delta i Almedalsveckan ökar.

- Det gör att de med mycket pengar får mer utrymme. Grupper som arbetsgivarorganisationen Almega, Svenskt Näringsliv och bilindustrins intresseorganisation Bil Sweden är grupper som får mer utrymme, säger Tobias Smedberg.

Problemet med andrahandsuthyrning är känt för Almedalsveckans arrangörer.

- Vi har tagit upp det med branschen. Flera av de stora uthyrarna har i dag avtal som förbjuder andrahandsuthyrning, säger Almedalsveckans koordinator Karin Lindvall.


Hoppas på förbud
Hon påpekar att hyresspekulationerna också är problematiska för uthyrarna.

- De vet inte vem det är som disponerar lokalerna i slutändan. Dessutom är det inte bra för branschen att uthyrarna får ut fel pris, säger Karin Lindvall.

I framtiden hoppas hon att alla uthyrare inför ett förbud mot andrahandsuthyrning.

- Men är du ute i god tid så har du goda valmöjligheter. Är du ute i god tid så spelar det ingen roll vem du är, säger Karin Lindvall.

Tobias Smedberg på Agenda PR påpekar vidare att Almedalsveckan inte är det enda tillfället att påverka makthavarna.

- Det finns 51 veckor till, säger han.