Det är lantbrukarna Anna och Jörgen Samuelsson samt Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten som är drivande i satsningen och äger anläggningsbolaget Brogas tillsammans med energibolaget Triventus samt 19 före detta betodlare.

"Efter många års letande har vi hittat en samarbetspartner som stämmer väl överens med vad vi tycker är viktigt för biogasutvecklingen inom lantbruket. Biogaspotentialen är stor och den vill vi förädla istället för att också här bli typiska råvaruleverantörer. För att utnyttja möjligheterna krävs dessutom en delägare med Triventus finansiella styrka då många banker ännu inte insett biogasens marknads- och miljöpotential", säger Magnus Ahlsten i ett pressmeddelande.

Biogasanläggningen i Bro beräknas producera cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar cirka två miljoner liter bensin. Råvarorna kommer huvudsakligen att bestå av gödsel och energigrödor, men även andra restprodukter från gotländska företag kan processas i anläggningen. Biogasen kommer främst att användas av Arlas mejeri i Visby och ersätta eldningsolja, samt uppgraderas till fordongas vid Biogas Gotlands anläggning och tankställe i Visby.

Artikelbild

| (fr v) Jörgen Samuelsson, Magnus Ahlsten, Ilse Hallgren och Anna Samuelsson är initiativtagare och delägare i biogasanläggningen i Bro, Gotland. Jörgen och Anna driver Suderbys gård i Bro och Magnus Ahlsten och Ilse Hallgren Gudings Gård i Alva.

Den totoala investeringen är beräknad till cirka 35 miljoner kronor och enligt ett pressmeddelande från Triventus, som står som huvudägare och ansvarig för projektet, har länsstyrelsen beviljat ett projektstöd på sju miljoner kronor. Anläggningsleverantrö är det danska företaget Xergi.