För ett par år sedan undersöktes fastigheten Senapen 25 i östra Visby där kemtvätten Reno Kemomat fanns mellan 1962 och 1980, och där nu kiosk- och videobutiken Hemmakväll finns. Den visade på höga halter perkloretylen. Föroreningarna fanns både i jord och vatten.

Nu är en kompletterande undersökning färdig. Den visar att de flesta föroreningarna ligger på omkring fyra meters djup, men i videobutikens nordvästra hörn där koncentrationen är som störst finns de ända ned på drygt tio meters djup.

Föroreningarna finns också i marken på en grannfastighet.

- De ligger nere i marken, främst under asfalt och byggnader och innebär ingen akut risk för de som bor i huset eller de som arbetar i eller besöker videobutiken. Men föroreningarna avger ånga som stiger upp och ska naturligtvis saneras, säger Mattias Vejlens.


Liten hälsorisk
Den största förångningen inne i byggnaden sker från förorenat grundvatten under videobutikens källare och enligt den nya rapporten så framgår det klart att exponeringen av den förångade föroreningen innebär en liten hälsorisk.

Det finns olika metoder att sanera. I rapporten anses endast två av dessa aktuella.

Antingen schaktar man bort all förorenad jord och ersätter den med ny. Byggnaden kan då stå kvar om den förstärks.

Eller så använder man termisk behandling. Man lägger ett lock ovanpå marken och så värmer man bort föroreningarna och samlar ihop föroreningarna i särskilda brunnar.


Tolv statliga miljoner
Saneringen kommer enligt rapporten att kosta mellan sex och tolv miljoner kronor, beroende på vilken metod som väljs. Eftersom det inte finns någon ansvarig för föroreningarna kvar så betalas det med statliga pengar.

Under sommaren ska länsstyrelsen bestämma vilken metod som ska användas och tidplanen för saneringen. När arbetet startar måste videobutiken och de som bor ovanpå flytta.

- Hittills har undersökningar och annat arbete på den här fastigheten kostat omkring en och en halv miljon kronor, kanske mer. Det betalas också av staten, säger Mattias Vejlens.


Söker ansvariga
Gamla kemtvättar är ett problemområde, de flesta har förorenat platsen där de fanns. På Gotland finns 17 sådana platser, men alla behöver inte ha förorenat mark och vatten. De kan ha varit rena inlämningsställen.

- Vi ska försöka göra en översiktig undersökning av de gamla kemtvättarna, vi börjar med att se om det finns någon ansvarig kvar. De ska i så fall stå för kostnaden för undersökning och sanering, säger Mattias Vejlens.