Det är Region Gotland genom socialförvaltningen och andra regionala förvaltningar som tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan tar ett krafttag för att hjälpa unga kvinnor att hitta ett långsiktigt hållbart spår i tillvaron.

Kvinnorna man vänder sig till har det gemensamt att de är mellan 18 och 29 år, de har ingen arbetsinkomst, de har vandrat mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Men det har inte lyckats bygga en tillvaro med egen försörjning och ett tryggt nätverk med personer de kan lita på och som ger dem stöd.


Kan bli permanent
Projektet ska i första hand pågå i 2,5 år.

- Tanken är att det ska bli permanent, säger projektledaren Susanne Johansson som arbetar tillsammans med handledaren Ola Mårtensson med att ordna två viktiga ting.

1. Hitta en arbetsplats eller praktikplats,

2. Finna en stödperson, en mentor för kvinnorna.

- För tjejerna är det viktigt att de är motiverade att vara med. Moroten vi kan erbjuda är ett arbete, på sikt en fast anställning, säger Susanne Johansson.

En handfull intresserade kom till en första informationsträff i går för tänkbara mentorer. Fler har anmält intresse för att vara med som icke avlönade medmänniskor. Den som vill ställa upp, gör det nämligen helt ideellt.

Mentorerna får vara beredda på att engagera sig i en ung kvinnas liv i flera år. Den kontinuerliga kontakten som ger trygghet är något som de flesta i målgruppen saknar.


70 i målgruppen
Det finns i dag cirka 70 kvinnor som kan bli aktuella för insatser inom projekt Unga kvinnor.

Birgitta Nylund, arbetar som enhetschef med arbetsträning i socialförvaltningen. Hon betonar just vikten av mentalt stöd.

- De flesta saknar någon som finns där även när det blåser. Någon som kan hjälpa till att skapa struktur i vardagen.