Samarbetsgruppen Finsam startar projektet Unga kvinnor. Syftet är att hjälpa en grupp kvinnor mellan 18-29 år som har stora svårigheter att försörja sig själva och riskerar att hamna mellan stolarna i välfärdssystemen.

Projektet riktar sig mot kvinnor som går mellan försörjningsstöd, föräldrapenning och sjukskrivning.

- Ja vi är kaxiga och lovar ett arbete till de kvinnor som fullföljer vårt projekt, antingen på den öppna arbetsmarknaden eller genom en offentligt skyddad anställning, säger projektledare Susanne Johansson.

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.