Målarbranschens semesterkassa håller fast vid att den har rätt att registrera och samla personuppgifter.

Det är nödvändigt för att säkerställa att medlemmarna får korrekt semesterlön, menar man.

Det framgår av organisationens svar på frågor som Datainspektionen ställt med anledning av den anmälan som Centrum för rättvisa gjort i anslutning till tvisten mellan Målareförbundet och Visbyföretaget Colorelit.

Colorelit Måleri AB har vägrat teckna kollektivavtal och ett av skälen är den otidsenliga modell med semesterkassa som förbundet har. Semesterkassans rutiner strider bland annat mot personuppgiftslagen och organisationen Centrum för rättvisa har därför engagerat sig i Colorelits sak och anmält Svenska Målareförbundet till Datainspektionen.

Där pågår nu utredningen och nyligen kom Semesterkassan in med svar på frågor som Datainspektionen ställt. Man medger att man funderat på om verksamheten kanske inte är förenlig med personuppgiftslagen, men efter en utredning kom man fram till att det är nödvändigt att inhämta personuppgifter så som man hittills gjort.

När Datainspektionen fattar beslut i ärendet är ännu ovisst.