Tvärtom hoppas man nu att det som hänt ska leda till att Gotland får en egen rötanläggning.

Samtidigt konstaterar miljöåklagaren att det ännu är oklart vad som händer med den anmälan om misstänkt miljöbrott som ligger på Gotlandspolisens bord.

I februari i år blev den mediala uppmärksamheten mycket stor kring utsläppen från återvinningsföretaget Ragn-Sells anläggning i Roma. Företaget hade då känt till problemen i flera månader.

Artikelbild

| <7GT_Bildrubrik>Hopp.</7GT_Bildrubrik> "Det var näringsämnen som rann ut i markerna, men det sker inte nu längre", betonade i går Ragn-Sells marknadschef Johan Börje angående anläggningen i Roma. Nu hoppas Ragn-Sells att man ska kunna hjälpa till för att få igång en rötanläggning på Gotland.


Dåtid och framtid
I går befann sig bland andra Ragn-Sells regionchef Torbjörn Sjölander och marknadschefen Johan Börje på Gotland, där man diskuterade dåtid och framtid med ledamöterna i tekniska nämnden.

Och tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) försöker nu blicka framåt, även om han är öppet kritisk till det som hänt.

- Det som har hänt är oacceptabelt; det är ingen liten sak som runnit ut i marken. Jag tycker att Ragn-Sells haft för dålig självkritik, och vi vet ännu inte konsekvenserna av det som hänt, dundrar han,


Politisk enighet
Samtidigt är han, liksom övriga ledamöter i tekniska nämnden, hoppfull inför framtiden.

Artikelbild

- Vi har politisk enighet i nämnden kring att det är viktigt att Ragn-Sells ser sig i spegeln och ser vad de kan lära av det här, samtidigt som det varit lärorikt för oss också. Nu hoppas vi att vi ska kunna röta vårt avfall på Gotland i framtiden, säger Anna Hrdlicka (M) i nämnden.

Även Ragn-Sells medger allvarliga brister i sin hantering.

Artikelbild

- Vi hade kanske för lite erfarenhet för att kunna vara säkra. Vi gjorde en bedömning av vilken dimensionering som behövdes av dammarna på anläggningen, och det stämde inte, konstaterar marknadschefen Johan Börje.


Tre alternativ
Ragn-Sells ser tre alternativ för framtidens avfallshantering på Gotland: man kan kompostera avfallet på Gotland, röta avfallet på Gotland, eller så kan man röta avfallet på fastlandet. Vid rötning framställs bland annat biogas, och det är den utvecklingen man nu ser som en trolig lösning.

Artikelbild

- Vi ska utreda framtiden för biogas på Gotland, säger Torbjörn Sjölander.

Tommy Gardell konstaterar också att Region Gotland valt att inte bryta avtalet med Ragn-Sells, trots att man har diskuterat även det alternativet.

Artikelbild

- Vi har valt att inte bryta avtalet. Det är ingen lätt sak att göra, och det finns ärligt talat inte många företag att välja på, menar han.

I februari diskuterade regionens kontrollanter ärendet med miljöåklagaren Leif H Johansson, och kort senare gjorde också polisen på Gotland en egen anmälan om misstänkt miljöbrott. Huruvida det blir något av den anmälan, är dock oklart i dagsläget:

Artikelbild

- Jag har skickat det material jag har haft till Gotlandspolisen, men som jag förstår det så har man inte hunnit ta tag i det än, säger Leif H Johansson till GT.

I slutet av maj kommer diskussionerna mellan Ragn-Sells och Region Gotland att fortsätta.

Artikelbild

| NEJ. Anna Hrdlicka håller fast vid Moderaternas syn på avgiftsfri parkering. Foto: Petra Jonsson/Arkiv

- Det ligger i vårt intresse att det här löser sig så fort som möjligt, säger Torbjörn Sjölander.