16.25

Efter åklagare Mats Wihlborgs redogörelse för bevisen i förundersökningen fanns det många frågor att besvara.

Varför hade tre av de åtalade metallsökare med sig till Gotland?

Artikelbild

| Mannen som köpte krucifixet.

Hur kom det sig att en bil manipulerats så att den gick att köra helt släckt?

Varför hade man omfattande kartmaterial med kända fyndplatser, både i datorer och i pärmar?

 

De fyra åtalade som närvarade förnekade samtliga att det handlade om organiserad verksamhet. Ingen hade för avsikt att ha metalldetektor på ön, men av olika slumpartade anledningar kom de med till ön.

Artikelbild

| De båda misstänkta huvudmännen.

Tre förnekar helt brott, medan den fjärde erkänner att han varit och sökt med metalldetektor vid Gandarve i Alva. 46-åringen erkände redan 2009 när han satt häktad, och hjälpte då till så att 1 200 mynt kunde återlämnas. Men i tingsrätten hävdade han att han själv bara plockat upp max 250 mynt i Alva. De övriga återlämnade mynten ville han inte kännas vid.

Mannen som erkänt berättade att han några kvällar hade sällskap på åkern i Alva. Av vem ville han dock inte avslöja. Han hävdade också, att det var en ren slump att man stannade vid Gandarve i Alva.

Artikelbild

| 39-åringen.

Att bilen gick att köra helt släckt berodde på en tillfällig reparation. Den var nyligen inköpt och när ett larm monterades bort blev det fel på alla ljus, inklusive bromsljuset.

Rättegången fortsätter på torsdag med förhör av de andra som står åtalade för grovt fornminnesbrott.

Artikelbild

 

 

Artikelbild

| Advokat Lars Dahlström.

11.58 
Åklagare Mats Wihlborg redogjorde för delar av den tusen sidor stora förundersökningen. Han berättade hur de två krucifixhalvorna ledde till att de tre som misstänks för grovt fornminnesbrott kunde gripas i ett hus på mellersta Gotland den 3 november 2009.

Han berättade även om resultaten av de undersökningar som gjorts, bland annat av datorer och gps-mottagare. Även fingeravtryck och handstilsprov ingår i förundersökningen.

Artikelbild

I dag behandlas bara tre av sammanlagt åtta åtalspunkter. I eftermiddag ska de två huvudmisstänkta förhöras.

 

10.37
Fyra av de fem åtalade fanns på plats när rättegången om skattplundringen i Alva inleddes på onsdagen.

En av dem erkänner att han varit och grävt upp mynt på åkern vid Gandarve. Men han anser inte att det rör sig om grovt fornminnesbrott, utan om ett brott av "normalgraden".

Övriga förnekar brott.  De kräver dessutom att få tillbaka den utrustning, metallsökare, gps:er och kartmaterial, som beslagtagits, och de vill även ha tillbaka de silvermynt som togs vid husrannsakan.

I eftermiddag ska de två huvudmisstänkta förhöras.