Mannen dömdes av tingsrätten till sex års fängelse, men kommer att överklaga domen.

- De målsägande är självklart väldigt lättade över att tingsrätten tror på det de berättat, säger målsägandebiträdet Eva Ernstsson.

Enligt systrarnas berättelse har de upprepade övergreppen och våldtäkterna pågått under många år, ibland dagligen, ända sedan de var små.

Mannen är flera år äldre än sina systrar och övergreppen tog inte slut förrän han själv blev pappa. Enligt domen har han även senare, vid flera tillfällen, våldtagit sin dåvarande flickvän som är mor till hans barn. En av gångerna ska det ha skett efter att han sövt henne med sömnmedel.


Tystades ner
Det hela kom fram när en av systrarna i juni 2010, flera år efter att ha utsatts för broderns övergrepp, berättade om dem för en skolkurator, som då kontaktade polisen. Tillsammans valde sedan systrarna att vittna om vad de utsatts för.

Systrarna säger att de för flera år sedan även berättat för sina föräldrar om övergreppen, men att det som hänt tystats ner inom familjen.

Den åtgärd föräldrarna vidtog var att brodern fick lämna föräldrahemmet.

Den åtalade erkänner att han haft sexuella kontakter med systrarna, men att han uppfattat dem som mer eller mindre frivilliga från deras sida.

Han hävdar också att dessa kontakter ägt rum innan han fyllde 15 - och alltså inte var straffmyndig. Efter den tidpunkten säger han sig ha förstått att det "inte var okej att hålla på med det".


Förnekar våldtäkt
När det gäller våldtäkterna av den dåvarande flickvännen förnekar mannen brott och menar att hon ljuger för att vinna fördelar i vårdnadstvisten om barnet.

Den åtalade hävdar också att han själv utsatts för sexuella övergrepp som minderårig av en äldre släkting.

En av systrarna vittnar även hon om övergrepp inom släkten. Det har inletts polisutredningar i flera av dessa fall, som sedan har lagts ner.


Trovärdiga
Tingsrätten menar att systrarna och exflickvännen är trovärdiga och att även många av den åtalades uppgifter styrker deras berättelse. Den springande punkten är om mannen begått övergrepp när han varit över 15 och därmed straffmyndig.

Tingsrätten bedömer att man med säkerhet kan slå fast att han begick många av övergreppen efter det att han fyllt 15.

Rätten tror inte heller på att exflickvännen skulle ha lämnat sin historia för att vinna fördelar vid vårdnadstvisten.


Sex års fängelse
Straffskalan för våldtäkt är mellan två och sex år. Tingsrätten dömer mannen till sex års fängelse för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

- Min klient är missnöjd med domen och kommer att överklaga den, säger den dömdes advokat Eric Dufvenmark.