Marken vid det före detta snickeriet är förorenad med bland annat arsenik från den impregneringsverksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten.

Platsen är en av tolv så kallade riskklass 1-objekt som länsstyrelsen listat på ön, alltså områden där det är mycket stor risk för att det finns föroreningar i marken.

Staten står för 75 procent av kostnaden, den nuvarande fastighetsägaren ska stå för resten.

Impregneringsverksamheten upphörde 1990 och fastigheten används i dag som bostäder.

De undersökningar som länsstyrelsen gjort pekar på att 1 040 kubikmeter, eller 1 800 ton, jord är förorenad. Marken beräknas innehålla mellan 81 och 142 kilo arsenik.

- Det är så mycket att risker för akuta hälsoeffekter inte kan uteslutas, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Någon fara för de boende ska det dock inte vara.

- Nej, det är ett väldigt avgränsat område och inte direkt intill bostadshuset. Det krävs att någon äter jord för att få i sig arseniken, säger Fredrik Gustafsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Jordmassorna ska nu schaktas bort och köras i väg för deponering eller tvätt.

Region Gotland är huvudman och arbetet beräknas vara klart i höst. Målet är att fastigheten ska kunna användas som bostad och att grundvattnet i de närliggande brunnarna ska kunna användas som dricksvatten.

Fler förorenade fastigheter kommer troligtvis framöver att få statsbidrag till saneringen. Det gäller bland andra gamla Fidesågen och ett el-verk i Ljugarn.