Efter ett rekordsnabbt handläggande, sade miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott sig positiv till företaget Brogas AB:s ansökan om att få bygga och driva en stor biogasanläggning i Bro.


Bra för ön
- Det här är jättebra för Gotland, men det finns en del vattenverksamhet i området som gör att vi har villkorat anläggningen, säger miljöpartisten Harriet Lihnell, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I villkorandet ingår bland annat regelbundna uppföljningar och kontroller av verksamheten även under den tid då anläggningen uppförs.


Nybildat bolag
Brogas är ett nybildat bolag som drivs av Anna och Jörgen Samuelsson samt Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten, och bolaget ägs av gotländska lantbrukare. Syftet är att ta hand om all den naturgödsel som produceras på Gotland och göra biogas av denna genom rötning.

Anläggningen är tänkt att producera över 150 000 kubikmeter gas om året, och bland annat ska Arlas fabrik i Visby få gas för att torka det mjölkpulver som man producerar. Även den gotländska transportnäringen ska få gas från Brogas, enligt planerna.

- Vi är jätteglada om det här kommer igång, allra helst för att Arla kan ersätta olja med biogas, säger Harriet Lihnell.


Bollen hos länsstyrelsen
Helt fritt fram för en gasanläggning är det dock inte än; nu ligger bollen hos länsstyrelsen och dess så kallade miljöprövningsdelegation, som inom kort väntas ta beslut om anläggningen ska få ett godkännande eller ej.

Entreprenörerna bakom planerna vill inte uttala sig förrän hela projektet är i hamn.