gotland Mellanskog har med LRF Gotland startat ett bioenergiprojekt som ska undersöka hur mycket outnyttjad biomassa det finns på ön.

Biobränsle från skog har blivit en allt vanligare och viktigare energikälla för Sverige. Ett sätt att avveckla oljeberoendet är att använda mer bioenergi från skogen. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende år 2020. Därför startas det här projektet på Gotland.

Stubbar, dikeskanter, vägkanter, åkerkanter och natur- och kulturåtgärder är potentiella energikällor som ska undersökas. Tanken är att få en bild över hur produktionen och konsumtionen av biobränsle ser ut idag. Vidare ska det göras en uppskattning av hur mycket outnyttjad biomassa det finns på ön.

Även intresset för en gemensam flisterminal ska undersökas genom en enkät och intervjuer med berörda aktörer. (GA)