Bly och koppar.

Det är ett par av de metaller som kan finnas i alldeles för höga värden i marken vid Visby Återvinning AB på Österby i Visby.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade därför i går att företaget ska lämna in ett förslag till provtagningsplan inom fastigheten Takplåten 5 samt se till att en fristående konsult gör undersökningar av marken.

Det var vid en inspektion i januari i år som det kom fram att bolaget har ersatt en asfalterad yta med betong och massor med okänd föroreningsgrad schaktades bort och lades i olika högar på marken i området.

En månad efter att nämndens beslut vunnit laga kraft vill man se en provtagningsplan och inom högst tre månader vill nämnden har resultat av provtagningarna. (GT)