Frågan om rökdykare inom brandförsvaret på Storsudret har åter aktualiserats. Tre större föreningar, Hoburgs näringslivs intresseförening samt Hoburgs och Fide LRF-avdelningar bjuder i en skrivelse till regionstyrelsen in den nya regionledningen till samtal i frågan.

I brevet skriver de att de fortfarande är mycket frågande inför den ordning som nu gäller och de ersättande system man hänvisas till sedan möjligheten att lokalt genomföra rökdykningar togs bort.

(GT)