Alla regionråd samt ordförandena i fullmäktige och nämnder och styrelser i region Gotland ska erbjudas bärbara datorer och mobiltelefoner. Det föreslår regionstyrelsens arbetsutskott.

Man vill också att ledamöter och ersättare i alla nämnder ska få it-konton som ger dem möjlighet att via en portal nå bland annat intranät och e-post. Kostnaden för denna satsning ska respektive nämnd eller styrelse stå för.(GT)