På fastigheten har en rad verksamheter bedrivits sedan 1920-talet.

Man har lagt ner åtskilligt arbete på att fastställa vem som kan hållas ansvarig för föroreningarna, som orsakats av impregneringsverksamhet.

Bolaget Gute Form AB, som bedrev verksamhet på platsen mellan åren 1974 och 1987, är enligt länsstyrelsens efterforskningar skyldiga till föroreningarna.

Men eftersom bolaget efter ett namnbyte fusionerats med det SMålandsbaserade fammiljeföretaget LP Pressgjuteri AB, är det LP Pressgjuteri AB som nu bär ansvaret.

(GA)