Vintern har redan hållit i sig i snart två månader, och priserna på el och olja har slagit nya rekord, samtidigt som veden är slutsåld på de flesta håll. Den torra veden håller på att ta slut, och med minskad tillgång ökar priset.

- Det här blir en rekordsäsong. Det har varit kallt så länge att det börjar bli brist på ved, säger Ulf Östberg, chef för Östbergs skog och ved.

Och då ökar priset?

Artikelbild

| Ökad produktion. Efterfrågan på pellets har ökat med 20 procent jämfört med förra året.

- Självklart, priset stiger med efterfrågan. Både jag och återförsäljarna lägger på extra.

Ulf Östberg är både skogsbrukare och vedhandlare och har 84 hektar skog i Guldrupe. Han levererar björkved till handlare runt om på ön. Förra vintern tog veden slut i februari.

- Jag kan inte garantera att jag håller leveranserna ända in i mars, säger han.


Pelletsförsäljningen ökar
Prisuppgången på värmepellets har inte följt oljepriset uppåt. I dag får man pellets med samma energiinnehåll som för olja, till halva priset. Pelletsförsäljningen i Sverige har ökat med över 20 procent jämfört med förra vintern.

Artikelbild

| Kan nyanställa. Gotlands värmepellets AB har planer på att gå upp på treskift.

- Efterfrågan är klart ökande. Incitamentet att skaffa en pelletspanna ökar nu när elpriset är så högt, säger Ulf Bojner, som tillsammans med företaget Gotlandsflis äger Gotlands Värmepellets i Klintehamn.

Är den långvariga vinterkylan bra för er?

Artikelbild

| Färdig produkt. Håkan Cederlund, anställd på Gotlands Värmepellets AB, med en säck pellets på 16 kilo. Det motsvarar 8 liter olja.

- Definitivt. Vi har planer på att gå upp på treskift och jobba natt och dag. Då behöver vi anställa fler.

På Gotlands Värmepellets arbetar i dag två anställda. Sågverket ligger precis bredvid fabriken och förser den kontinuerligt med sågspån. Pellets tillverkas av såg- och kutterspån och dess miljöpåverkan är liten.

Artikelbild


Behöver inte torka
Att det har blivit vedbrist påverkar inte pelletsproduktionen. Medan tillverkningen av ved kräver torrt timmer, använder man fuktigt spån till att göra pellets. Man kan alltså använda sågspånet direkt utan att behöva torka det innan.

Det är stor skillnad i kvalitet mellan olika sorter. Det gotländska träet är av högsta klass. Tallarna växer långsammare här, och träet blir därför mer energirikt än på fastlandet.

Artikelbild

Tillverkningen går i flera steg. Först matas sågspånet in i en torktrumma. Därefter går spånet till en kvarn där det mals ner. Man blandar i potatisstärkelse för att det ska hålla ihop bättre. Nästa steg är pelletsmaskinen, där det malda träet gjuts ihop till pellets. Sedan kyls de och stoppas i säckar, som direkt kan fraktas ut till konsumenterna.


"Allt går åt"
Fabriken arbetar på toppen av sin kapacitet för tillfället, och producerar 15-20 ton pellets om dagen.

Artikelbild

| Stabilt. Pelletspriserna har legat stabilt i flera år.

- Allt går åt nu. Men det är lugnare på sommarhalvåret. Det går visserligen bra att producera hela året, men man måste i så fall lagra det någonstans i väntan på nästa kalla vinter.

- Vi håller på att titta på det, säger Ulf Bojner.