I bakgrunden finns en utdragen tvist mellan föräldraparet och olika myndigheter. Något som bland annat medfört att sonen en längre period inte gick i skolan och slutligen under dramatiska former omhändertogs i ett plan på Arlanda när familjen skulle lämna landet för att resa till Indien. Efter detta är sonen LVU-placerad i familjehem. Enligt beslut får föräldrarna endast träffa honom en timme var femte vecka och då under övervakning.

22 november skulle ett sådant äga rum. Familjehemsmamman (som hördes utan pappan närvarande i salen) kom gående med barnet över parkeringen vid socialförvaltningen på Polhemsgatan i Visby där mötet skulle äga rum. Då körde pappan fram, tog sonen till bilen och körde i väg.

Enligt 41-åringens och sonens berättelse (som spelades upp i form av ett videoförhör) åkte de till en parkeringsplats där de bytte till en hyrbil. (I denna väntade en annan man som är misstänkt för medhjälp och anhållen i sin frånvaro). Pappan och sonen höll sig sedan gömda i en bygdegård och i en stuga och slutligen hos släktingar på södra ön. De höll sig undan i två dagar varefter pappan under kontakt med polisen berättade var de fanns.


Stormning
- Att återlämnandet skedde under stor dramatik med många poliser beror på polisen, menade 41-åringens försvarare Shantu Brahmbhatt.

- Jag ville inte ha någon stormning men det gick inte att hejda att det blev en enorm stormning, sade pappan.

Han nekade till att det handlade om något planerat brottsligt utan om en enorm längtan efter att få tillbringa en stund själv med sonen, något som byggts upp under lång tid.


Två dagar
Åklagaren Mats Wihlborg menade i sitt slutanförande att det var helt uppenbart att barnet förts från platsen mot sin vilja och att det tog två dagar innan de lokaliserades. Han yrkade på att pappan skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, om fängelse blir aktuellt handlar det om minst ett år.

Sonen krävde via sitt ombud 50 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Försvararen menade att inget vittnesmål styrkte att fadern med våld tagit barnet och då handlar det inte om något frihetsberövande.

- Motivet ska ligga till grund och det är inte ett frihetsberövande utan att tillbringa tid ensam med barnet.

Hon krävde frikännande, motsatte sig en rättspsykiatrisk undersökning och krävde en påföljd inom öppenvården om mannen skulle fällas.

Rättens beslut blev att 41-åringen skall genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. När denna är gjord återupptas målet och med undersökningsresultatet föreliggande avgörs om mannen döms till vård eller annan påföljd.