Naturvårdsverket kräver att kommunen tar det formella ansvaret för saneringen, som villkor för att staten (alltså Naturvårdsverket) ska gå in med pengar till densamma.
Bolaget som äger fastigheten, Träimpregnering Gotland AB, befinner sig i likvidation och är därmed oförmöget att betala en sanering, men i går klubbade miljö- och hälso-skyddsnämnden igenom att bolaget blir skyldig staten de pengar som en eventuell värdeökning av fastigheten ger.
Bolaget kan dock som mest bli skyldig elva miljoner kronor för saneringsarbetet.
- Vi har som nämnd ingen annan möjlighet än att följa Naturvårdsverket. I och med det här beslutet kan vi nu påbörja saneringsprocessen, redogör Mats-Ola Rödén (FP), avgående nämndordförande.