Miljöhandläggare Mattias Vejlens tror att flera av de värsta ärendena kan städas upp nästa år.
- Södervägs brädgård i Vall är i en klass för sig, där kommer det dra ut på tiden. Men andra platser som har hög prioritet är Marmorbrottet, Renokemomat, Källungesågen, Ljugarns elverk och Fidesågen kan vi förhoppningsvis komma långt med under 2011.

- Det är jättebra att kommunen nu ta tagit på sig huvudmannaskapet för de värst förorenade platserna i de fall de saknas ansvar eller bara finns delvis. I övriga fall gäller att ägarna står för saneringen, påpekar Mattias Vejlens.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida (extern länk)