Gotland Gunilla Wigren-Dahlin (M), Katthammarsvik, ersätter Gustaf Hoffstedt som ordförande för socialnämnden fram till årsskiftet. Hon ersätter även Gustaf Hoffstedt i Finsam.
Fullmäktige utsåg Marie Wärn (M), Stånga, som ny ledamot av socialnämnden. (GA)