Under 2010 har Post- och Telestyrelsen, PTS, anordnat en innovationstävling på temat ”Arbete och utbildning” som har som målsättning att få fram smarta lösningar som kan öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. 
Just en sådan lösning är den speciella variant av mobiltelefonapplikation (så kallad "app") som gotlänningen Anna-Karin Bergius och hennes företag Comai har konstruerat.
Eller snarare konstruerat en modell för. Produkten är inte färdigutvecklad ännu, men kommer förhoppningsvis att kunna bli det, i och med att PTS nu går in och finansierar en fortsättning.

 

Får 1,2 miljoner

Artikelbild

| Anna-Karin Bergius är uppfinnare, vd och delägare i ett litet men expansivt företag.

Det är det som utgör priset i den innovatinstävling som myndigheten utlyst och nu avgjort årets upplaga av. Comai är en av tio vinnare som får statligt finansiellt stöd för olika typer av kommunikationsstöd för funktionshindrade. Comai tilldeleas 1,2 miljoner kronor för ändamålet.

- Det är väldigt trevligt, det känns fantastikst bra, säger Anna-Karin Bergius till helagotland.se.
- Vi krigar ju mot andra företag som är lite större än oss, typ Telenor och så. Så det känns väldigt bra, företaget är i ett expansivt skede nu.

För unga

Redan finns en liknande produkt som används av brukare som behöver hjälp med att komma ihåg saker, som att ta sin medicin. Nu breddas målgruppen och det sker samtidigt med att det kommit en nyu generation mobiltelefoner  med större möjligheter. Det handlar om smarta telefoner som Iphone och Android, och där Comai nu nischar in sig som programvaruutvecklare just med fokus på hjälpmedel för funktionshindrade.
Den här gången är det alltså främst skolelever som ska hjälpas av den nya "appen", elever med kognitiva funktionsnedsättningar.

Stor potential

PTS skriver i sin motivering att Comais idé om mobiltelefon som plattform för ett helt nytt pedagigiskt verktyg kan förbättra möjligheterna för funktionshindrade att få arbete och utbildning och att det dessutom finns "tillräcklig potential för att bli kommersiella produkter eller tjänster".

Artikelbild

 

Anna-Karin Bergius är uppfinnare vd, grundare och delägare av Comai, som idag omsätter 0,5 miljoner per år.