Under fyra dagar har stans ruiner stått i fokus när 70-talet ruinälskare från hela Norden inklusive Färöarna samt Storbritannien, Polen och Lettland sammanstrålat i Visby 27-30 september. Ruinen som arena för samarbete mellan forskning, kultur, samhälle och näringsliv i Visby var temat när forskare och professionella möttes i ruinernas Mecka.
Arrangörer var Riksantikvarieämbetet, Gotlands museum och Högskolan på Gotland. Förutom seminarier innehöll programmet även ruinexkursioner i Visby och runt om på ön samt en musikkväll i S:t Nicolai. Där uruppfördes också ett nyskrivet, experimentellt musikstycke, "Concert for Nicolai", specialkomponerat av Johan E. Andersson och framfört av honom, Peller Halvarsson och Nils Personne. Och tidsschemat för fredagens ringmursvandring spräcktes när sällskapet vandrade rakt på fyndet av den stora latrinkällaren.
- Syftet med seminariet är att erbjuda ett forum där deltagarna kan presentera och utbyta aktuella arbeten, projekt och resultat angående vård, underhåll och andra frågeställningar gällande ruiner, säger Christian Runeby som ansvarar för ruinseminariet på RAÄ.
Christina Lingdén från RAÄ menar att ruiner återfinns i ett gränsland. På gränsen mellan arkitektur och arkeologi, mellan kultur och natur, mellan nu och då.
- Hur kan olika intressegrupper samverka för att bevara, bruka och utveckla dessa monument. I vår tid formuleras ett allt större önskemål från olika intressenter om brukande av ruinerna.

Kyrkoförfall
På fredagen avslutades mötet med diskussion och summering. Och den engelske delegaten "svor i kyrkan" när han framhöll att han inte hade något emot att låta ett antal kyrkor förfalla, av vetenskapliga skäl och ekonomisk nödvändighet.
- I England säger vi att vi har fler kyrkor än kristna. Vem ska svara för restaureringen. Man kan göra annat än restaurera dem, se hur de var byggda.
Beträffande själva kyrkan kan folk ofta tänka sig en annan användning, menade han. Det stora problemet är kyrkogården med alla begravda förfäder.
- Ni behöver inte 20 kyrkor om två kan berätta kristendomens historia. Jag skulle gärna se några falla ihop, av vetenskapliga skäl. Det handlar om att bevara vetande. Vad skall vi bevara, en ruin i sig eller vad man gör med byggnaden. Som S:t Nicolai, skall den vara som en kyrka eller bevaras på annat sätt.
Delegaterna var dock ense om att Visby erbjuder en unik miljö och att stadens rika utbud av restauranger och shopping vilar på ruinernas och ringmurens grund. Nästa möte hålls i Åbo 2013.