Tekniska nämnden beslutade i går att begära 1,2 miljoner kronor av kommunstyrelsen för att lösa vattenfrågan i Vall. Pengarna räcker till en provisorisk ledning som kan vara klar i vår.
- Vi tycker det är rimligt att man betalar 45 000 kronor i anslutningsavgift. Att det skulle vara gratis har aldrig diskuterats, säger nämndens ordförande Kjell Skalberg (C).

Oklar ansvarsfråga
Provisoriet kan ses som en eftergift från kommunens sida och ett sätt att hjälpa till nu, eftersom saneringen och en permanent va-lösning, kan ligger flera år fram i tiden. Det beror i sin tur på att Naturvårdsverket inte har klarat ut vem som bär ansvaret för föroreningarna och därmed, hur saneringen ska betalas.
Nämnden har tidigare begärt sex miljoner av kommunstyrelsen, men man fick tillbaka ärendet med ett "nej".
Ledningen som man nu vill lägga ned har inte full kapacitet. Det kan betyda att vattnet inte räcker vissa dagar om och när alla abonnenter öppnar kranarna på max. När vattenledningen blir permanent, kan man lösa detta med att bygga en tryckstation.