Vägen till den gotländska satsningen på biogas har varit lång.
Försenade bygglov, problem med finansieringen och brist på teknisk utrustning har skjutit upp bygget av tankstället drygt ett halvår, men sedan i går förmiddag går det att fylla fordon som drivs på biogas vid Färjeleden i Visby hamn.

Fyra stadsbussar
Därmed kunde bolaget Gotlandsbuss också ta sina fyra stadsbussar i trafik, fordon som köpts in men stått outnyttjade en tid eftersom det saknats möjligheter att tanka dem.
Det hela firades i går vid en ceremoni vid tankstationen med folk från bland annat kommunen och företag som på olika sätt berörs av satsningen.
Dagen till ära bjöds gotlänningarna också gratis kollektivtrafik över hela ön.

Från reningsverket
Bakom satsningen står bolaget Biogas Gotland, lett av Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten. Gasen produceras än så länge endast vid reningsverket intill tankstället söder om hamnen, men bolaget bygger också egna anläggningar för gasframställning i Alva och i Bro.
Lars Thomsson och tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) säger att kommunen sett till att skapa en marknad för den miljövänliga biogasen på ön.

Går före
Genom att ställa krav i den senaste upphandlingen av kollektivtrafiken förmåddes Gotlandsbuss att skaffa gasbussar. Liknande krav ska ställas vid kommande upphandlingar av fordon, lovar politikerna.
- Vi går före och skapar en marknad. Därmed hoppas vi att privatbilisterna följer efter, säger Lars Thomsson, som själv kör bil på biogas sedan ett år.

Färjorna på tur
Han understryker att även passagerarfärjorna kan bli gasdrivna, efter nästa upphandling av färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.
- Jag är övertygad om att detta kommer leda till fler biogasanläggningar på Gotland, liksom till fler tankställen för bilismen. På sikt kan Gotland bli helt självförsörjande på fordonsbränsle, hoppas Thomsson.

Även sopbilarna
Kommunen kommer inom ett år även att gå över till biogas i den egna parken av tjänstefordon.
- Dessutom kan sopbilarna ställas om till biogas, vilket även färdtjänsten bör drivas på. I ett nästa steg ska vi också få med bussarna som går i trafik på landsbygden, säger Kjell Skalberg.