Ett av de pågående projekt som Hushållningssällskapet driver är projektet Bredband Gotland, som syftar till att förse Gotlands landsbygd med bredbandsuppkoppling.

Möte om platser
I går hade Hushållningssällskapets projektgrupp ett möte med representanter från Gotlands kommun, och i morgon kommer diton från Telia och dess kompanjon Secora till Gotland för att titta närmare på de planerade platserna för utbyggnad.
De två projekt där man ligger i startgroparna för utbyggnad är ett i Vall, Hogrän och Mästerby, och ett annat för utbyggnaden i Hejnum och Bäl.

Senaste nytt
I nuläget finns inga konkreta planer för fler socknar än ovan nämnda, från Hushållningssällskapets sida.
Hushållningssällskapet håller sitt sommarmöte på söndag, och då ska medlemmarna få senaste nytt från bredbandsprojektet.