Det är klart för sanering på två av de platser som har riskklass 1, det vill säga att Naturvårdsverket bedömer dem som mest förorenade. Det handlar om sågverket i Fide och det gamla fönstersnickeriet i Fårösund, där i båda fallen träimpregnering gjort att arsenik läckt ut i jorden.
I augusti beräknas också utredningen om det före detta elverket i Ljugarn vara klar.

Sanering kan börja i höst
- Det kan bli klart för att sätta igång med saneringen av de här tre platserna i höst, säger Mattias Vejlens.
Eftersom riskerna är stora för spridning av gifter i grundvattnet vill man gärna dra igång så snart som möjligt. Men det återstår att avgöra vem som ska hålla i saneringen. Länsstyrelsen har frågat Gotlands kommun om de kan tänka sig att vara huvudman.
- De förhåller sig försiktigt positiva till det, säger Mattias Vejlens.
Vem ska stå för kostnaderna?
- När det gäller Fidesågen och elverket i Ljugarn är det statliga pengar genom Naturvårdsverket. När det gäller fönstersnickeriet i Fårösund så har det utretts och man har kommit fram till att den nuvarande fastighetsägaren ska stå för 25 procent av kostnaden.
Det är mycket pengar som kommer att rulla. De tre första saneringarna kommer att kosta mellan en och tio miljoner kronor styck. Men överlägset dyrast blir Södervägs brädgård i Vall, där tiotals ton kreosot förorenat marken och grundvattnet.

Upp till 50 miljoner
Saneringen av marken beräknas kosta mellan 10 och 15 miljoner kronor, och grundvattnet minst lika mycket. Det kan bli upp till 50 miljoner sammanlagt, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. När saneringen kan dra igång är fortfarande oklart.

Detaljfrågor
- Där är vi fortfarande igång med utredningar, dels när det handlar om hur grundvattnet påverkats och dels när det gäller ansvarsfrågan. Men det ser ut som att det blir statliga pengar som finansierar även den saneringen, säger Mattias Vejlens.
För att gå in med statliga medel kräver Naturvårdsverket att varje ärende ska vara utrett in i minsta detalj vad gäller ansvarsfrågan. Det är därför det har tagit så lång tid att komma igång.
Näst på tur efter de första tre saneringarna står den nedlagda kemtvätten Reno Kemomat i Visby, som kan påbörjas nästa år. Möjligen kan då också en marksanering komma igång på Södervägs brädgård.