Flertalet av de nära 5 000 antagna studenterna har sökt till fristående kurser och då ofta distansutbildningar. Bara 569 erbjuds plats på ett utbildningsprogram.

Eftertraktat
- Det mest eftertraktade utbildningsprogrammet är vårt tvååriga ledarskapsprogram, säger Marianne Thorén, utbildningshandläggare och samordnare för antagningen på Högskolan på Gotland.
286 behöriga sökande hade anmält sig.
45 av dem har nu erbjudits plats på det programmet.
Även lärarprogrammet, som nu är tillbaka på högskolan, har varit populärt.

50 står i kö
Där har 45 studenter antagits och drygt 50 står på kö. Programmen i spelutveckling och den internationella arkeologiutbildningen är andra utbildningar där antalet sökande vida överstiger antalet platser.
Av de fristående kurserna är det de i ledarskap samt i juridik som är de absolut populäraste på Högskolan på Gotland.

Stora elevkullar
Situationen inför höstterminen ser ungefär likadan ut i hela landet.
Rekordmånga studenter har antagits på i princip alla högskolor och universitet. En av orsakerna är det är stora elevkullar som tagit studenten både i år och förra året.

270 000 i hela landet
Totalt i hela landet har drygt 270  000 personer nu i veckan fått besked om att de antagits till någon utbildning. Det är tre procent fler än förra året.
Senast den 30 juli måste man tacka ja till sin plats, om man vill ha den.
Sedan genomförs en andra urvalsomgång i början av augusti och andra veckan i augusti är den definitiva antagningen klar.