Såväl svenska som internationella studenter, campus som distans delar på dryga 200 000 kronor.
Den största bidragsgivaren är Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond som i dag lördag 5 juni i samband med Högskolans examenshögtid i Almedalen. Tanken är att studenterna tack vare gåvorna skall genom studier eller praktik få en internationell fördjupning.
Från Sparbanksstiftelsen kommer Claes Nilsson, stf chef för Swedbank på Gotland att dela ut årets stipendier till:
Oscar Alvarez Martinez från Spanien, som studerat vid högskolans internationella magisterprogram på engelska. Han får 29 000 kronor för studier i Storbritannien och hans studiekamrat Leon Poblete 30 000 kronor för fortsatta studier vid University Malaga i Spanien.
Två distansstudenter får också en slant:
Lehna Stenberg i konstvetenskap får 30 000 kronor för studier och arkivforskning i Frankrike inför en kandidatuppsats om den franska konstnärinnan Victorine Meurent och Wilda Nilsson i samhällsgeografi för fortsatta studier i Paris.
Därutöver har två aktiva studenter i företagsekonomi och dess förening Visekon utöver det gotländska livräddningssällskapet Rebecca Lundborg och Thomas Köhlmark tilldelats 30 000 kronor vardera för studier i Australien och Sarah Billengren, arkeolog, 10 000 kronor för fortsatta studier i arkeologi i Australien samt Yasmina Nsabia 10 000 kronor för fortsatta studier i industriell design i Frankrike.
Från tidigare landshövdingens Claes Elmstedt stipendiefond tilldelas Therese Henriksson i industriell design 16 000 kronor för praktik i Finland och student i byggnadsvård Malena Andersson, 12 000 kronor för praktik vid Dalarnas länsmuseum.(GA)