Medlemmarna får köpa aktierna, med villkoret att de som tar över bolaget även ska bidra med kapital till det.
Så ska det bli möjligt att driva bolaget under tre till fem år.
- Det är ett sätt för oss att göra det möjligt att låta Roma Biogas AB leva vidare och i framtiden dra nytta av det som investerats i bland annat miljöprövning och projektering, uppger Betodlarföreningens ordförande Svante Runfeldt i ett pressmeddelande.

Ska avvecklas
Erbjudandet är ett led i att Betodlareföreningen ska avvecklas.
Därför säljs tillgångar innan föreningen upplöses.
Biogasanläggningen är tänkt att ligga vid Karby Gate i Roma.
Det finns också en överenskommelse med Gotlands kommun om en option på tomtmarken för anläggningen.

Vill övervintra
- Hittills har det investerats cirka tre miljoner i detta arbete och det känns därför värdefullt om vi skulle kunna ge planerna chansen att övervintra och komma igång i framtiden. Vi ser ju att intresset för biogas hela tiden ökar och att det under vintern varit brist på gas, exempelvis i Stockholm, skriver Svante Runfeldt.

Högriskprojekt
Men biogasanläggningen är ett högriskprojekt, och det finns inga garantier att den någonsin blir byggd, tillägger han.