I en motion till kommunfullmäktige, författad av Maciek Onoszko, vill Kristdemokraterna (KD) att kommunen ska förändra den sexualupplysning som ungdomar erbjuds.
- Vi vill inte skrota den sexualupplysning som finns, men vi vill komplettera den, förtydligar KDs representant i fullmäktige, Yngve Andersson.
Man vänder sig mot vad man uppfattar som sexualiseringen av samhället. Den sexualupplysning som erbjuds anses utgå ifrån att alla har sex och att alla varianter är normala, och hur man skyddar sig med preventivmedel.
- Heterosexualitet verkar inte vara det normala längre, det pratas om alla varianter. Jag dömer inte folk, de får göra vad de vill. Men biologiskt sett är homosexualitet inte funktionellt, menar Yngve Andersson.

Sätta gränser
KD vill att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen kompletterar samhällets sexualupplysning. Värden som fasta relationer, kärlek, barn, familj, ansvar och etik, avhållsamhet och senare sexdebut ska föras fram bättre. Det offentliga sätta gränser i stället för att bara haka på och utgå från ungdomars beteende.
Partiets ordförande på Gotland, George Holmer, förklarar att politiska partier inte ska avgöra i vilken ålder man sexdebuterar, vilket också är KDs linje. Han tycker att samhället ska lyfta fram att det finns alla varianter.
- Jag har hört från tonåringar att det i sexualupplysningen förutsätts att man har sex. Man ska inte förutsätta att det är på ett visst sätt.

Undersökningar
I motionen hänvisas till en rad undersökningar och forskningsresultat där avhållsamhet tillsammans med god upplysning om sex sägs vara framgångsrik för att minska oönskade graviditeter och sjukdomar, med mera.
Men sexualupplysare Janne Nordstedt har kunskap om forskning kring avhållsamhet som visar att det inte fungerar. Han tycker att det behövs mer arbete kring sex- och samlevnad snarare än att det predikas avhållsamhet.
- Vi arbetar med att stärka människors självkänsla så att de kan fatta rätt beslut och göra bra val, oavsett ålder. Vi uppmuntrar varken till sex eller avhållsamhet utan sprider kunskap. Debutåldern håller sig stabilt runt 16,5 år för tjejer och 17 år för killar, förklara Janne Nordstedt.
Han ser sexualiteten som en rättighet, och som sin uppgift att sprida relevanta och användbara kunskaper utifrån en helhetssyn. Som ett dåligt exempel på kampanjer för att få ungdomar att vänta med sex berättar han om det som i USA kallas "silverring".
- Om man väntar med sex till en viss ålder belönas man med en silverring. Men det skapar lögner, folk har sex ändå men ljuger om det. Om de ska låtsas som ingenting kan de inte heller söka hjälp och information från samhället.