Miljödomstolens dom om hur mycket nya ägaren av gamla fönsterfabriken i Fårösund ska betala för sanering står fast. Domen har överklagats till Miljööverdomstolen som inte tar upp ärendet för ny bedömning, uppger Radio Gotland.
Marken som är förorenad, ligger på Strandvägen i Fårösund. Den tidigare ägaren hade avtalat med kommunen om att bara betala tio procent av saneringskostnaden.
När fastigheten såldes krävde länsstyrelsen att nya ägaren skulle stå för hälften av kostnaden. Beslutet överklagades till miljödomstolen som ansåg att det räckte att nya markägaren står för en fjärdedel av saneringen.
De ämnen som måste bort ur marken är arsenik, zink, kadmium och bly. Området är listat som riskklass 1 vilket innebär att det kan orsaka stor risk för människors hälsa och miljö. (GT)