Med de orden menar han att all verksamhet kommer att synas i jakten på besparingar. 50 miljoner kronor måste sparas och då har man inte råd att ha några heliga kor.
- Vi ska ha en sjukvård som motsvarar den i riket. Men vi kan inte ha en högre bemanning, vilket är fallet på flera håll idag, säger han.
I går sammanträdde nämndens arbetsutskott, besparingarna diskuterades men man kom inte så långt som till några konkreta förslag.
- Vi kommer fortsätta diskutera även nästa nämnd och nästa au. I april räknar jag med att vi kan ta beslut i frågan, säger Per-Olof Jacobsson.
Då först får vi veta vilka tjänster som kommer att tas bort. Och exakt hur många. Per-Olof Jacobsson tror i dagsläget inte att man klarar att beta av hela underskottet i år.
- Vi kommer att få svårt att hitta balans i det här året, den ambition vi har nu är att ha uppnått det vid utgången av 2011, säger han.