Ansökan bifalles under förutsättning att skyltarna har den utformning som sockenföreningen angett i sin ansökan. Skyltarna ska även placeras som man angivit, ha ett avstånd på minst 3 meter från vägarna och ha tillstånd från markägarna. Skyltarna får inte innebära fara för trafiksäkerheten och får bara sitta upp under det här året.