Det var i samband med att den nya serviceförvaltningen infördes och anställda i kommunen fördes över dit som medarbetarna uppmanades att nollställa sina så kallade flextidskonton. Det skulle varit gjort till den 1 april 2009.
- Men omorganisationen genomfördes under en arbetsintensiv period och drygt 300 personer klarade inte att komma ned på noll. Det innebar att de utfört arbete som de inte fått betalt för, drygt 927 arbetstimmar. Den som förlorade mest hade nästan 60 timmars arbete som det inte betalades någon lön för. Det blir ganska mycket pengar, säger Rosita Sundh.

Egen bokföring
Medarbetare som stod på minus och inte lyckades jobba in den tiden blev skyldiga att betala tillbaka den lön de fått, totalt 198 timmar.
Flextidskonton innebär att man själv bokför den tid man arbetar. En frihet under ansvar där man själv kan påverka sin arbetstid, bara man gör de timmar man ska under ett år.
Har man plus på kontot är det tid man kan ta ut i ledighet, har man minus reglerar man det genom att arbeta in de timmarna en annan månad.
Man har samma månadslön oavsett om man jobbat mer eller mindre en månad.
De som förlorat pengar är bland andra PA-konsulter, alltså de som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor.
- Det finns regler för hur flextidskonton ska hanteras om man själv söker sig från en förvaltning till en annan. Men inte när det gäller den här typen av ofrivilligt byte av förvaltning. Och det har skett så godtyckligt. Löneassistenter som tillhörde konsult- och serviceförvaltningen innan omorganisationen fick sin plustid utbetald i pengar. Andra har fått godkänt att göra om flextidssaldot till kompsaldo, och därmed fått ta med dessa in i den nya förvaltningen, nästan 3 400 timmar.
- Det har heller inte funnits något krav på dem som överförts till den nya gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att nollställa sina flextidskonton, påpekar Rosita Sundh.

Förhandlingar i oenighet
Hon säger att Gotlands kommun år efter år i medarbetarundersökningar påminns om att man inte ses som en attraktiv arbetsgivare.
- Det som hänt i den här frågan är ingenting som hjälper upp Gotlands kommuns rykte som arbetsgivare.
De lokala förhandlingarna strandade och nu i februari slutade de centrala förhandlingarna i oenighet.
Kommunens personaldirektör Gun Tidestav är den som skött förhandlingarna för kommunens räkning.
- Förhandlingarna fortsätter. Och jag uttalar mig aldrig i förhandlingar, säger hon.

Brev till kommunstyrelsen
Akademikerförbundet SSR, Jusek och Civilekonomerna i Sacorådet på Gotland har skrivit till kommunstyrelsen och bett politikerna besluta att alla medarbetare ska behandlas på samma humana sätt som löneassistenterna.
- En god arbetsgivare betalar ut lön för arbete man ålagt medarbetarna. Det har man inte gjort här, skriver de.