Saneringen av den sedan länge nedlagda träimpregneringsanläggningen i Vall har skjutits upp gång på gång eftersom det inte gått att klara ut vem eller vilka som ska stå för notan.
Tidigare har länsstyrelsen krävt dödsboet efter den tidigare ägaren på elva miljoner för saneringen, en summa som skulle delas med företaget som begick miljösynderna - Träimpregnering Gotland AB.

Miljödomstolen
Kravet slutade i miljödomstolen som lade ned målet av formella skäl. Man ansåg att det inte fanns någon som kunde krävas på saneringskostnaderna och tog inte ställning till vems ansvar det var att marken förorenats.
Ansvarsfrågan hänger fortfarande i luften just eftersom miljödomstolen inte tog upp den i domen.
Naturvårdsverket har fördjupat sig i det juridiska läget och bland annat grunnat på om det trots allt, skulle gå att få ut pengar från dödsboet. Men i dag anser verket att en sådan process skulle bli så komplicerad och osäker att man rekommenderar länsstyrelsen att inte gå vidare.

Formellt ansvar
Dock finns en möjlighet att man kan kräva företaget Träimpregnering Gotland AB på ett formellt ansvar, vilket skulle kunna mynna ut i ett ekonomiskt krav.
Men företaget är under likvidation. Enligt bolagets senaste årsredovisning har man inte några tillgångar alls. Inte mer än den fastighet där verksamheten pågick och där marken är kraftigt förorenad.
Ändå framgår det av en skrivelse från länsstyrelsen till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning att kommunen har planer på att försöka driva frågan om ansvar riktat mot bolaget. Processerna bottnar i att Naturvårdsverket kräver att alla möjligheter att utkräva ansvar av företag eller personer som är skyldiga till de miljöskulder som ska saneras, måste vara utredda så långt det bara är möjligt.
Annars bidrar inte staten med pengar.
Tanken är förstås att den som är skyldig inte ska kunna komma undan kostnaderna för sanering.
Länsstyrelsen har också sänt en förfrågan till kommunen om man kan tänka sig att ta på sig huvudmannaskapet för saneringen.
I så fall blir det kommunen som söker bidrag av staten.