I lördags tappade det finska lastfartyget "Linda" tre containrar med kemikalier mellan Gotland och Öland. I helgen kunde Kustbevakningens flyg hitta enstaka delar av den container som kollapsade ombord och fick de övriga två att också falla överbord.
I går gick flyget upp igen, då med fokus närmare Öland, i den riktning driftsprognoserna för vattenströmmarna pekade.

Har troligen sjunkit
- Det mest troliga är att containrarna har sjunkit, men vi vill försäkra oss om att de inte ligger i ytläge och utgör en fara för annan trafik, sade vakthavande befäl på Kustbevakningen Syd på måndagsmorgonen.
På eftermiddagen konstaterade hans kollega Jens Johansson att man inte gjort några nya fynd, trots radar och värmekamera.
- Containrarna ligger nog på botten, någonstans mellan Öland och Gotland.
Havsdjupet beräknas till 70-110 meter. I vilket skick containrarna och dess innehåll är, är alltså okänt. Man visste i går inte ens exakt hur de olika ämnena var förpackade. Därmed vet man inte heller om eller hur man ska gå vidare med eventuell bärgning eller sanering.

19 ton
Den förlorade lasten bestod av 19 ton kemikalier, varav en del är skadliga för den marina miljön. Under måndagen arbetade Bernt Stedt, chef för Kustbevakningens miljöräddningsavdelning, med att samla in information och knyta upp berörda rederier, tillverkare och nationella respektive internationella myndigheter.
När han strax före 17 på måndagen lämnade sitt arbete var läget följande:
- Vi har nu en ganska bra information om de olika ämnena, men vi har inte hunnit göra någon riskbedömning. Det blir i morgon (läs: tisdag). Då ska vi prata med Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen för att få en samlad bedömning.