I onsdagskvällens Uppdrag granskning avslöjades att rysk militär kan ha dumpat kemiska stridsmedel och radioaktivt avfall i havet mellan Gotland och Lettland så sent som på 1990-talet.
Rune Berglind följde programmet med intresse. Han är miljötoxikolog på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och bland annat expert på miljöeffekterna av explosiva ämnen.
- Det var ett riktigt bra program, men jag blev inte förvånad. Jag kunde bara konstatera att det är så här det går till.

Fakta gäller
Hur farliga de misstänkta dumpningarna skulle kunna vara vill Rune Berglind inte uttala sig om. Först vill han veta vad det var som fanns i de dumpade tunnorna.
- Fakta är det enda som gäller. Det finns en rapport om dumpningar, men eftersom jag inte läst denna rapport eller känner källan kan jag inte värdera tillförlitligheten i uppgifterna. Fakta kan vi bara få fram genom att leta upp skiten eller fråga ryssarna, säger Rune Berglind.
Om uppgifterna om dumpning är korrekta, hur farliga kan kemiska stridsmedel och radioaktivt avfall som dumpats på 90-talet vara?
- Hur farligt ett gift är handlar om koncentrationen och om hur fort det läcker ut. Om det ska drabba ett stort antal människor måste en stor mängd frigöras samtidigt. Men de fiskar som lever mitt i detta drabbas förstås.
- I ett område i Adriatiska havet, där det dumpats stora mängder senapsgas, har man upptäckt missbildningar på fiskarna. Annars finns det inte mycket forskning på det här, säger Rune Berglind.
Han tror att ointresset för dumpningarnas miljökonsekvenser hänger samman med att de har skett i havets djup:
- Man vill inte rota i det som är begravt. Det blir en "icke-fråga". Hade dumpningarna skett på land skulle det ha varit en helt annan sak.

"Koll på läget"
Men nu ska det "rotas". Rune Berglind deltar i ett EU-projekt som syftar till att kartlägga de dumpningar som finns i Östersjön. De gamla dumpningarna av senapsgas är tämligen väl utredda. De finns bland annat söder om Gotland och nordost om Bornholm.

I sin linda
I den nya kartläggningen vill man täcka in både nya och gamla dumpningar från både civila och militära källor. Forskningsprojektet är i sin linda och man jobbar ännu med vilka frågor som ska belysas och hur man ska gå till väga. Men man kommer att begära fram uppgifter om dumpningar från alla stater som gränsar till Östersjön.
- Vi vill ha fram all information som finns helt enkelt.
Kommer ni att få korrekta svar?
- Svar får vi nog, men om de kommer att vara korrekta törs jag inte sia om.
Är du oroad över dumpningarnas miljöeffekter?
- Det är oroande att man inte har koll på läget. Med koll på läget kan man agera, utan koll kan man inte agera.