Nu får hon 100 000 kronor i skadestånd.
- En ringa kompensation för en ofrivillig kastrering, tycker Jan Westerström på Patientföreningen för livmoder- och äggstocksopererade.

Upptäckte cystor
Kvinnan opererades år 2000 sedan man vid en ultraljudsundersökning på Visby lasarett upptäckt cystor på hennes äggstockar. Läkaren misstänkte en elakartad tumör, men så visade sig inte vara fallet.
Under operationen såg läkarna att organen var friska. Ändå fullföljde de operationen och tog bort både äggstockar, äggledare och livmoder.

Drivit ärendet
- Man kastrerade kvinnor på löpande band på Visby lasarett på den tiden, säger Jan Westerström, som då var anhörig till kvinnan och som sedan följt och drivit ärendet.
Han menar att det funnits en trend att överoperera kvinnor vid sjukdomstillstånd i underlivet. Att man rutinmässigt tagit bort mer än nödvändigt.
Läkarna som utförde operationen 2000 anmäldes. Socialstyrelsen bedömde det inträffade som oursäktligt och yrkade på disciplinpåföljd, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, friade läkarna. Det beslutet överklagades dock till länsrätten och där fälldes läkarna 2005. Sen har det varit helt tyst. Frågan om skadestånd har vilat, tills nu när först en kvinna i Göteborg tilldömdes skadestånd och sen Visbykvinnan.

Hoppas på vändpunkt
- Jag hoppas detta är en vändpunkt, att man inser vilket lidande dessa kvinnor som ofrivilligt fått friska organ bortopererade utsatts för, säger Jan Westerström.
Operationerna har minskat successivt under 2000-talet och han tror att patientföreningens arbete påverkat.
- Det skadestånd som nu utdömts är förhållandevis högt. Men för den drabbade kvinnan är det en klen tröst. Hela hennes liv raserades vid den där operationen, säger han.