Tekniska nämnden begär att få 3,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att kunna ansluta tio fastigheter i Vall till det kommunala va-nätet. Så få fastigheter brukar inte komma i fråga för en va-satsning, men här handlar det om att ge drickbart vatten till fastigheter som fått sina brunnar förgiftade av kreosotutsläppen från Södervägs brädgård.
- Fastighetsägarna sitter i en besvärlig situation. De måste få dricksvatten, säger tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg.
Kjell Skalberg hoppas och tror att denna va-utbyggnad ska betalas med statliga medel. Staten har tidigare förklarat att man är beredd att stå för saneringskostnaderna efter brädgården i Vall och Skalberg betecknar denna va-utbyggnad som en del av saneringen.
De tio fastigheter som berörs kommer att tvångsanslutas till det kommunala va-systemet. Varje fastighetsägare måste betala 155 000 kronor för anslutningen.