Det är ett underhandsbesked från Naturvårdsverket som delgavs ledamöterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden av förvaltningschefen Per-Eric Edlund i samband med gårdagens sammanträde.
- Oerhört glädjande, menar nämndordföranden Mats-Ola Rödén. Då kan vi äntligen komma i gång med saneringsarbetet och de tar i princip hela kostnaden.

Två månader
Det är Naturvårdsverkets jurister som ägnat två månader åt att utreda frågan sedan representanter för verket, på förvaltningens inbjudan, var här i augusti och diskuterade ärendet med den kreosotförorenade marken i Vall. Och ett beslut från verket krävs för att staten skall gå in med pengar. I den rättsprocess som rullat som pilotfall har nämnden varit tvungen att stämma dödsbodelägarna på saneringspengar för att Naturvårdsverket över huvud taget skulle gå in med medel.
- Men just nu pågår ingen rättsprocess mot dödsbona eftersom vi inte överklagade miljödomstolens utslag.
Enligt detta fastslogs att saneringskostnaden inte kunde åläggas dödsbodelägare.
Mats-Ola Rödén konstaterar att saneringen kommer att bli mycket omfattande. En ny plan för detta arbete skall upprättas. Kostnaden har tidigare beräknats till minst 11 miljoner kronor. Stora mängder jord skall bort och vatten pumpas bort men inom hur stort område vet man inte i dag.
- Men det handlar om tiotusentals kubikmeter jord som skall bort. Det blir Naturvårdsverket som beställer och sedan utförs arbetet av saneringsföretag.