Plundrarna har utnyttjat modern teknik. Koordinater för lämpliga sökplatser har lagts in på GPS och sedan har fälten sökts igenom med metalldetektorer nattetid.
Verksamheten har, såvitt hittills känt, pågått under september-november.
Misstankarna mot de två som i går begärdes omhäktade misstänkta för grovt fornminnesbrott och förberedelse till detta utökades. De misstänks nu för att förutom åkern i Alva även ha genomsökt fält vid Ytlings i Othem där föremål tidigare hittats. Där har man grävt ett 90-tal gropar som sedan fyllts igen.

Erkände
En av männen erkände således sin inblandning vad gäller grovt fornminnesbrott i Alva. Han medgav att han letat med metalldetektor nattetid och sedan grävt upp föremål på åkern där och i går medverkade han också till att ytterligare fynd kunde beslagtas.
Kammaråklagare Mats Wihlborg ville ha honom fortsatt häktad som misstänkt även för grovt fornminnesbrott avseende Othem. Detta nekade han dock till. Och här ansåg tingsrätten inte att han var på sannolika skäl misstänkt eftersom inget fanns som definitivt band honom till platsen. Han frigavs därför omedelbart efter förhandlingarna efter att ha suttit häktad en månad.

Fem misstänkta
Däremot omhäktades den man som har kopplingar till auktionsbranschen. Han nekar till allt och begärde att bli försatt på fri fot. Tingsrätten fann dock att han är misstänkt för grovt fornminnesbrott såväl i Alva som i Othem. Bland annat har utredarna i hans beslagtagna GPS påträffat koordinater inlagda för Othemsfältet.
På grund av de nya brottsmisstankarna ansåg rätten att det fanns risk för att han på fri fot skulle försvåra utredningen. Han omhäktades därför till den 16 december.
Förutom de båda som i går begärdes omhäktade misstänks ytterligare tre personer för inblandning i skattplundrarhärvan. Den man som tidigare suttit häktad och som frigavs i veckan är fortfarande misstänkt för grov förberedelse till fornminnesbrott. Dessutom misstänks två personer på fastlandet ha tagit befattning med och sålt fynd som de övriga gjort.

Värdet fastslås
Utredningen fortsätter. Vid husrannsakningar hos de misstänkta har mängder av mynt och andra metallfynd hittats förpackade i burkar. Vidare har man beslagtagit mer än fem metallsökare samt datorer och GPS-utrustning.
Nu skall numismatiska och andra experter gå igenom samtliga mynt och andra fynd som beslagtagits. Dels skall det kulturhistoriska värdet bestämmas dels det dagsaktuella ekonomiska värdet. Vidare skall datorer och gps:er letas igenom efter bevis i målet. Och de tre huvudmisstänkta skall förhöras ytterligare.
- Utrednngen tenderar att bli omfattande, konstaterar kammaråklagare Mats Wihlborg som leder förundersökningen. Det blir tufft att få allt klart till den 16 december.