Det var den 13 juli i somras som miljöskandalen hos Gotlands största grönsaksproducent, Ryftes, uppdagades. Två anställda samt företagets vd, Yngve Andersson, greps och anhölls misstänkta för grovt miljöbrott. Ett brott de fortfarande är misstänkta för och där miljöåklagare Ingvar Wennerström troligen väntas väcka åtal så fort alla provresultat är klara.

Betala allt
Redan i ett tidigt skede gick Ryftes ut och berättade att man tänkte sanera marken vid grusupplaget i Fole, och att man skulle bekosta hela saneringen och efterarbetet själva. Det står företaget fortfarande fast vid.
Karin Andersson, vice vd och packerichef på Ryftes, är glad över att saneringsarbetet äntligen påbörjats. Hon säger att det handlar om ansvar och företagets trovärdighet.
- Initialt var det en chock för oss i ledningen. Vi frågade oss hur något sådant här hade kunnat inträffa.

Förlorat kunder
Hon berättar att företaget förlorade "ett antal" kunder till följd av miljöskandalen som uppmärksammades i hela Sverige. Hon säger att kundflykten påverkat företaget.
- Det är mycket kännbart för företaget.
Men hon berättar att företaget hela tiden håller kunder, odlare och grannar informerade om sina åtgärder och att man vill "ställa allt till rätta igen".
Vad miljöskandalen eller saneringen har kostat Ryftes vill inte Karin Andersson berätta.
- Vi har inga totalkostnader ännu, säger Karin och syftar på saneringsarbetet.

Första spadtaget
Men igår togs alltså det första grävtaget i saneringen. Redan under torsdagen fraktades flera ton förorenad mark bort.
- Jorden ska transporteras till en kretsloppsanläggning på fastlandet. Den första lastbilen åkte över redan i går kväll, berättar Stig Gustavsson, delägare i företaget Pentacon som genomför saneringsarbetet.

100 kvadratmeter
Själva saneringsarbetet i Fole beräknas ta runt två veckor. På den tiden ska upp till 100 kvadratmeter mark grävas upp och schaktas bort. Stig Gustavsson berättar att det kommer att röra sig om runt 300 ton.
- Enligt min åsikt är inte det här speciellt mycket. Vi har haft mycket större jobb på Gotland, säger han.

Inte anställda
Yngve Andersson är fortfarande kvar som vd på Ryftes. Däremot är de två anställda inte kvar.
- Vi har träffat en gemensam överenskommelse med dem som innebär att de avslutat sin anställning, säger Karin Andersson.