För flera år sedan upptäcktes det att marken där bostadsrättsföreningen Linden har sin fastigheter var förorenad.
Som markägare tog bostadsrättsföreningen sitt ansvar och stod för sanering och efterarbete av marken. Företaget som utförde arbeten berättade i en rapport vad de gjort och lämnade den till miljö- och hälsoskyddskontoret i april förra året.
Men sedan dess har inte bostadsrättsföreningen hört av sig till förvaltningen, trots påtryckningar och upprepade brev.
- Vi vill veta exakt vad som har gjorts med marken. Vad de har tagit bort, var de lagt föroreningarna. Ja, sådana saker, säger Mats-Ola Rödén, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Vi har påmint både bostadsrättsföreningen och företaget som utförde arbetet att vi vill få svar på de här sakerna. Men vi har inte hört något från någon.
Därför beslutade nämnden vid sitt senaste sammanträde att sätta press på bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen har nu fått ett föreläggande.
Kommer de inte med en rapport senast den första december riskerar de vite.
- De har haft lång tid på sig att svara. Nu sätter vi press på dem, säger Mats-Ola Rödén.